Opowiemy sobie dziś jak na rozwój marki mogą wpłynąć ludzkie potrzeby, a dokładnie to potrzeby wyższego rzędu czyli samorealizacji, uznania oraz przynależności.

 

Rozwój marki a potrzeba samorealizacji

Oznacza chęć rozwoju ludzkich możliwości, talentów czy zainteresowań. Chcemy być lepsi, mądrzejsi, silniejsi i tak dalej i tak dalej. Potrzeby samorealizacji dzielimy na estetyczne (potrzeba harmonii i piękna) oraz poznawcze (potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości). W zaspokajaniu potrzeb samorealizacji przydaje się wyznaczanie celów które następnie są osiągane.

Jak może to wykorzystać Twoja marka?

Twórz wartościowe treści, które w jakiś sposób polepszą życie ludzi oraz wygenerują dla nich wartość. Organizuj konkursy które wymagają kreatywności, może to być obróbka zdjęcia lub nakręcenie własnej wersji spotu reklamowego – w ten sposób ludzie rozwijają swoje talenty oraz zainteresowania.

Wyznaczaj cele, dodaj elementy grywalizacji czyli przykładowo misje do wykonania czy checkpointy które trzeba osiągnąć.

 

Rozwój marki a potrzeba uznania

Zależy nam na zdobyciu szacunku, chcemy być podziwiani, zwiększyć poczucie własnej wartości a przy tym zyskać uznanie w oczach innych a także w naszych własnych. Co jeszcze jest ważne przy potrzebie uznania? Prestiż, sława, dominacja, pragnienie potęgi, potrzeba respektu a także zwracanie na siebie uwagi.

Jak może to wykorzystać Twoja marka?

Organizuj konkursy oraz zachęcaj do tworzenia treści przez użytkowników. Dodatkowo możesz tworzyć rankingi, rangi klientów czy odznaczenia do zdobycia.

 

Rozwój marki a potrzeba przynależności

Co by nie było poza samotnymi wilkami ludzie z natury pragną przynależeć do jakiejś grupy ludzi. Potrzebujemy nawiązywania bliskich relacji z innymi ludźmi, poczucia wspólnoty, więzi a także uczestniczenia w życiu grupy.

Jak może to wykorzystać Twoja marka?

Przede wszystkim spróbuj poznać kluczowych klientów, zapamiętać ich imiona i witać ich w taki sposób aby wiedzieli, że ich znasz i, że traktujesz ich inaczej od reszty. Możesz dodatkowo stworzyć grupę ludzi wokół Twojej marki do której można przynależeć jako członek klubu.

 

Jeżeli postanowisz wzmocnić rozwój marki poprzez zaspokajanie ludzkich potrzeb to kilka słów kluczowych do każdej z wyżej wymienionych potrzeb

Samorealizacja – zaspokajanie ambicji, rozwój, samodoskonalenie,

Uznanie – uznanie, szacunek, prestiż, sukces,

Przynależność – miłość, przyjaźń, przywiązanie, akceptacja.

 

 

Z zaspokajaniem ludzkich potrzeb jest tak, że są to czynności które wykonujemy cały czas. Tak więc ludzkie potrzeby mają ogromny wpływ na życie ludzi. Na ich system wartości, na to jak wyglądają ich relacje z innymi ludźmi. Zastanów się jak Twoja marka może pomóc ludziom w zaspokajaniu potrzeb ponieważ będzie to typowy win-win. Pomoc w zaspokajaniu ludzkich potrzeb wpłynie na rozwój marki którą właśnie rozwijasz.